Kollektion: Forhåndsbestilling

Forhåndsbestillingene skal bidra til å unngå unødvendig produksjon som kundene ikke er interessert i. Forhåndsbestilling kan sees på som en slags "stemme" for hva vi skal produsere og hvor mye. 

Ved å ta i bruk forhåndsbestillinger hjelper du oss å ta bedre valg mtp. antall vi skal produsere i hver størrelse og farge og med det redusere hvor mye som potensielt kastes. 

Forhåndsbestilling